calendar

kalendoriaus programa statusas T sritis informatika apibrėžtis Programa, naudojama datoms žymėti ir ↑įvykiams (↑paskyrimams) planuoti. Kalendoriaus programa panaši paprastą kalendorių: datos vaizduojamos languose, suskirstytuose į savaites, mėnesius arba dienas, dabartinė data žymima nuspalvintu stačiakampiu arba kaip nors panašiai. Iliustraciją žr. priede. Diena paprastai esti suskirstyta į valandas ir laukus įvykiams ir darbams užrašyti. Tik elektroninis kalendorius turi daugiau galimybių. Jis gali turėti esamo šimtmečio arba net kelių tūkstantmečių datas (kai kuriose kalendorių programose galima pasirinkti Julijaus arba Grigaliaus kalendorių), gali informuoti, kokia savaitės diena atitinka pasirinktą datą, sukurti įsimintinų datų sąrašą, surašyti įvykius, užsiėmimus ir nustatyti, kad apie juos būtų pranešta nurodytu laiku, pasirinkti signalo pobūdį, išsiųsti įvykių aprašus elektroniniu paštu, publikuoti juos tinkle, prisijungti prie publikuotų įvykių. Kai kurie kalendoriai turi galimybę kurti bendrąjį įvykių sąrašą keliems žmonėms, dirbantiems tame pačiame tinkle (pvz., kai vienas žmogus įrašo įvykį į kalendorių, tą įvykį mato ir jo kolegos savo kalendoriuose). Pastaba programinės įrangos lietuvintojams. Kalendoriaus programose gausu ↑lokalės elementų. Todėl jas lietuvinant reikia turėti omenyje, kad Lietuvoje trumpojo datos užrašo komponentai skiriami brūkšneliais (tai atitinka ir tarptautinį standartą), pvz., 2003-02-15, o jeigu mėnesio arba dienos numeris yra vienženklis skaičius, tai prieš jį rašomas nulis. Ilgojo datos užrašo, vartojamo Lietuvoje, pavyzdys: „2003 m. vasario 15 d.“. Pirmoji savaitės diena yra pirmadienis (kai kuriose kitose šalyse gali būti sekmadienis), dažniau vartojama 24 valandų laiko užrašymo sistema (kitose šalyse, pvz., JAV, – 12 valandų). Dar vartojama laiko planuoklė. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. calendar; calendar program ryšiai: dar žiūrėkįvykis dar žiūrėkįvykis dar žiūrėkįvykis dar žiūrėklokalė dar žiūrėkpaskyrimas dar žiūrėkpaskyrimas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • CALENDAR — (Heb. לוּחַ, lu aḥ). The present Jewish calendar is lunisolar, the months being reckoned according to the moon and the years according to the sun. A month is the period of time between one conjunction of the moon with the sun and the next. The… …   Encyclopedia of Judaism

 • calendar — CALENDÁR, calendare, s.n. 1. Sistem de împărţire a timpului în ani, luni şi zile, bazat pe fenomenele periodice ale naturii. 2. Indicator sistematic (în formă de carte, agendă sau tablou) al succesiunii lunilor şi zilelor unui an. ♢ expr. A face… …   Dicționar Român

 • calendar — cal·en·dar 1 n 1: a list of cases ready to be heard on a procedural action the motion calendar; specif: a list of cases ready for trial – called also list; compare docket ◇ Generally it is up to the party that wants to go to trial to have a case… …   Law dictionary

 • Calendar — Cal en*dar, n. [OE. kalender, calender, fr. L. kalendarium an interest or account book (cf. F. calendrier, OF. calendier) fr. L. calendue, kalendae, calends. See {Calends}.] 1. An orderly arrangement of the division of time, adapted to the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • calendar — [kal′ən dər] n. [ME calender < L kalendarium, account book < kalendae, CALENDS] 1. a system of determining the beginning, length, and divisions of a year and for arranging the year into days, weeks, and months 2. a table, chart, register,… …   English World dictionary

 • Calendar — Cal en*dar, v. t. [imp. & p. p. {Calendared}; p. pr. & vb. n. {Calendaring}.] To enter or write in a calendar; to register. Waterhouse. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Calendar — Données clés Réalisation Atom Egoyan Scénario Atom Egoyan Acteurs principaux Atom Egoyan Arsinée Khanjian Ashot Adamian Pays d’origine Canada, Allemagne, Arménie Sortie …   Wikipédia en Français

 • calendar — calendar. (De calenda). tr. p. us. Poner en las escrituras, cartas u otros instrumentos la fecha o data del día, mes y año …   Enciclopedia Universal

 • calendar — c.1200, system of division of the year; mid 14c. as table showing divisions of the year; from O.Fr. calendier list, register, from L. calendarium account book, from calendae/kalendae calends the first day of the Roman month when debts fell due… …   Etymology dictionary

 • calendar — meaning a list of days and months, is spelt this way. Calender (with er) is a press for paper or cloth, and colander is a strainer …   Modern English usage

 • calendar — [n] schedule of events agenda, almanac, annal, bulletin, card, chronology, daybook, diary, docket, journal, lineup, list, log, logbook, menology, pipeline, program, record, register, sked, system of reckoning, tab, table, time, timetable;… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.